Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Политическая история Польши

Смотрите также:

Предметы (3): Андрусовское перемирия 1667 г., Грюнвальдская битва, Хотинская война 1620 – 1621 гг.

Библиографические записи (1 – 10 / 320)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

Białe plamy - czarne plamy : sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach, 1918 - 2008. – Warzsawa: Polski inst. spraw międzynarodowych, 2010. – 907, [12] s.: tab., fot.

Inferno of choices : poles and the Holocaust. – Warsaw: Oficyna wydawnicza Rytm, 2011. – 319 p.

Komunistyczne amnestie lat 1945 – 1947 - drogi do "legalizacji" czy zagłady? – Warszawa: Instytut pamięci narodowej, 2012. – 512 s.: fot.

Letnia szkoła historii najnowszej, 2010 : referaty. – Warszawa: Inst. pamięci nar., 2011. – 248 s.: tab. – (Letnia szkoła historii najnowszej; t. 4)

Lojalizm czy realizm? – Warszawa: Dig, 2013. – 148 s.: portr.

Od wojny do wolności : wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939 – 1989. – Gdańsk; Warszawa: Wydaw. nauk. Scholar Spółka z o.o., 2010. – 234 s.: wykr., tab.

Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku. – Warszawa: Inst. pamięci nar., 2011. – 270 s.: tab. – (Opozycja i opór spoleczny w Polsce po 1956 roku; t.1

(1)