Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Волинь у складі давньої Русі (10 – 13 ст.)

Дивіться також:

Географічний об’єкт: Волинське князівство

Бібліографічні записи (1 – 10 / 16)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Влодарський Б.] Wołyń pod rządami Rurikowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowicza. – RW, 1934, t. 3, s. 105 – 148.

[Войтович Л. В.] Волинська земля князівських часів. – «Проблеми історичної географії України», К., Наукова думка, 1991 р., с. 10 – 23.

[Войтович Л. В.] Етнотериторіальна підоснова формування удільних князівств Волинської землі. – Волино-Подільські археологічні студії (Льв.), 1998 р., т. 1, с. 286 – 294.

[Горський А. А.] Феодальная война в южной Руси накануне монголо-татарского нашествия. – «Чернигов и его округа в 9 – 13 вв.», Чернигов, 1990 г., с. 138 – 141.

[Іванов П. А.] Картка з історії Волині на початку 14 ст. – ЗНТШ, 1893 р., т. 2, с. 119 – 146.

[Корнаковський Х.] Волынь до времён Гедимина. – ВЮЗЗР, 1863 г., т. 1, № 1, с. 38 – 74; № 2, с. 146 – 153; № 3, с. 213 – 234.

[Котляр М. Ф.] Війна Волинського князівства з Добжинським орденом. – Середньовічна Україна, 1994 р., т. 1, с. 17 – 28.

[Котляр М. Ф.] Волинська земля: з історії складання державної території Київської Русі. – «Історія та історіографія України», К., Наукова думка, 1985 р., с. 19 – 32.

[Кучинко М. М.] Волинська земля в 10 – 1 пол. 14 ст. – К.: автореф.д.і.н., 1999 р. – 33 с.

[Кучинко М. М.] Проблема етноплемінних і адміністративних меж Волинської землі кін. 10 – сер. 14 ст. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 191 – 198, 1 карта.

(1)