Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Волинське князівство

Дивіться також:

Географічні об’єкти (14)

Предмети (3): Волинь у складі давньої Русі (10 – 13 ст.), Галицько-Волинський літопис, Давньоруські князівства

Бібліографічні записи (1 – 10 / 14)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Андріяшев О. М.] Очерк истории Волынской земли до к.14 ст. – УИ, 1887 г., № 2, с. 1 – 43; № 3, с. 44 – 96; № 4, с. 97 – 144; № 5, с. 145 – 176; № 6, с. 177 – 232.

[Вітте Є. І.] Древнейшие города Волыни. – Почаев: 1912 г., т. 1 = 17 с.; т. 2 =? с.; т. 3 =? с.; т. 4 = 16 с.; 1913 г., т. 5 = 17 с.; т. 6-7 = 9 с.; т. 8-11 = 11 с.; т. 12-14 = 16 с.; т. 15-20 = 22 с.; т. 21 = 25 с.; т. 22 = 12 с.; т. 23 = 20 с.; т. 24-25 = 13 с.

[Власьєв Г. О.] Потомство Рюрика. – Спб.: 1906 г., т. 1, ч. 1 = 666 с.; 1906 г., т. 1, ч. 2 = 535 с.; 1907 г., т. 1, ч. 3 = 539 с.; 1918 г., т. 2, ч. 1 = 128 с.

[Гупало В. Д.] До питання про особливості галицько-волинської кераміки княжої доби. – «Галицько-Волинська держава», Львів, 1993 р., с. 55 – 56.

[Диба Ю. Р.] Батьківщина Святого Володимира. – Львів : Колір Про, 2014. – 483 с. : іл.

[Зубрицький Д. І.] История древнего Галицко-Русского княжества. – Льв.: тип.Ставропиг.ин-та, 1852 г., т. 1 = 6, 200 с.; 1852 г., т. 2 = 140 с.; 1855 г., т. 3 = 314 с.

[Раппопорт П. О.] Новые данные по исторической географии Волыни. – КСИА, 1964 г., т. 99, с. 54 – 58.

(1)