Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Волинь у складі Литви та Польщі (1340 – 1793 рр.)

Дивіться також:

Географічний об’єкт: Волинське воєводство

Предмети (2): Волинська тривога 1789 р., Луцький з’їзд 1429 р.

Бібліографічні записи (41 – 50 / 155)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Галецький О.] Ostatnie lata Swidrygiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza Jagiełłończyka. – Kraków: 1915. – 315 s.

[Гальбан А.] Zur Geschichte des deutschen Rechts in Podolien, Wolhynien und in der Ukraine. – Berlin: 1896. – 12, 135 S.

[Гамрецький М. М.] Боротьба трудящих Волині проти гніту панської Польщі в 1648 – 1654 рр. – НЗ Київського університету, 1954 р., т. 13, № 1, с. 85 – 104.

[Гордієнко Г. М.] Аграрна реформа на Волині в 16 ст. – Вінніпеґ: 1962 р. – 48 с.

[Горін С. М.] Архів уніатської церкви. – К.: 2001 р., вип. 1 = 461 с.

[Гульдон З.] Żydzi a chreścijane na Wołyniu w 16 – 18 ww. – Nasza przeszłość, 1993, t. 80, s. 225 – 248.

[Дашкевич М. П.] О времени присоединения Волыни и Киева к Литве. – ЧИОНЛ, 1888 г., т. 2, отд. 1, с. 131 – 132;

[Дембінська А.] Wpływy kultury polskiej na Wołyń w 16 w. (w lonie warstwy szlacheckiej). – Prace komisji historycznej (Poznań), 1933, t. 7, s. 5 – 41.

[Демченко Л. Я.] Волинські тестаменти 16 ст.: дипломатичний аналіз. – НЗ Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського. Збірник праць молодих вчених та аспірантів, 1997 р., т. 2, с.

(5)