Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Волинь у складі Литви та Польщі (1340 – 1793 рр.)

Дивіться також:

Географічний об’єкт: Волинське воєводство

Предмети (2): Волинська тривога 1789 р., Луцький з’їзд 1429 р.

Бібліографічні записи (51 – 60 / 155)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Демченко Л. Я.] Волынские завещания в Литовской метрике: источниковедческий анализ. – «Литовская метрика», Вильнюс, 1998 г., с.

[Довнар-Запольський М. В.] Из истории литовско-польской борьбы за Волынь: договоры 1366 г. – УИ, 1896 г., № 8, с. 1 – 13.

[Епштейн Т.] Czy istneje możliwość rekonstrukcji zaginionego fragmentu «Kroniki» Kazimierza Pułaskiego? – Miscellanea historico-archivistica, 1994, t. 4, s. 251 – 258.

[Задорожний В. Б.] Волинські грамоти 16 ст. – К.: Наукова думка, 1995 р. – 245 с.

[Зайончковський С.] Wołyń pod panowaniem Litwy. – RW, 1931, t. 2, s. 1 – 25.

[Заяць А. Є.] Аграрні заняття населення міст Волинського воєводства в 16 – 1 пол. 17 ст. – «50 років возз’єднання Західної України з УРСР в складі СРСР», Льв., 1989 р., т. 1, с. 15 – 16.

[Заяць А. Є.] Джерела до історії урбанізаційного руху на Волині у 16 – 1 пол. 17 ст. – «Проблеми історіографії та джерелознавства історії України», Дп., 1991 р., с. 145 – 149.

[Заяць А. Є.] Динаміка чисельності міських поселень Волинського воєводства 16 – 1 пол. 17 ст.: 1566 – 1648 рр. – «Історико-географічні дослідження на Україні», К., Наукова думка, 1992 р., с. 85 – 99.

[Заяць А. Є.] К вопросу о методике изучения истории городов Волынского воеводства сер. 16 – 1 пол. 17 вв. в дореволюционной историографии. – «Теория и методика историографических и источниковедческих исследований», Днепропетровск, 1989 г., с. 188 – 192.

(6)