Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Крикун Микола Григорович

(1932 – 2023 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 10 / 70)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Крикун М. Г.] Podział na powiaty województwa Podolskiego od 16 do 18 w. – «Europa środkowa i wschodnia w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnich», Lublin, 1992, s. 38 – 52.

[Крикун М. Г.] Rozgraniczenie ziem Rzeczypospolitej i imperium Ottomańskiego w 1633 r. – «Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej», Kielce, 1996, s. 145 – 157.

[Крикун М. Г.] Spis dymów prawobrzeżnej Ukrainy z roku 1775. – Studia żródłoznawcze, 1979, t. 24, s. 181 – 186.

[Крикун М. Г.] Барское староство: исторический очерк. – К.: 1894 г. – 310 с.

[Крикун М. Г.] Брацлавське воєводство у XVI-XVIII століттях: Статті і матеріали. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2008 р. – 412 с.

[Крикун М. Г.] Воєводства Правобережної України у ХVI-ХVIII століттях: статті і матеріали. – Л.: [б. в.], 2012. – 701, [2] с.: карти, табл.

(1)