Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Крикун М. Г. Брацлавське воєводство у XVI-XVIII століттях: Статті і матеріали.

Крикун М. Г. Брацлавське воєводство у XVI-XVIII століттях: Статті і матеріали. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, р. – 412 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 16 – 18 ст.

Кордони і повітовий поділ Брацлавського воєводства в XVI-XVIII століттях 11

Брацлавське воєводство у складі Великого князівства Литовського: адміністративно-територіальний устрій (1566-1569) 26

Доля ґродських і земських книг Брацлавського воєводства 44

Матеріали про діяльність ґродського і земського судів Брацлавського воєводства останньої чверті XVI — першої половини XVII століття в архіві шляхетського роду Пісочинських 59

Епізод із землеволодільчих відносин шляхти у Брацлавському воєводстві в останній чверті XVI століття 97

Маєтковий конфлікт у Брацлавському воєводстві кінця XVI — початку XVII століття: підкоморій проти воєводи 121

Справи про втечі селян у судочинстві Брацлавського воєводства кінця XVI — початку XVII століття 156

До історії повстання Северина Наливайка 176

Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства в першій половині XVII століття 187

Розмежування володінь Речі Посполитої та Османської імперії у 1633 році 302

Як відбувся передсеймовий сеймик Брацлавського воєводства в 1634 році 327

Як не дійшло до відкриття сеймика Брацлавського воєводства в 1740 році 365

Категорії

Автор: Крикун Микола Григорович (1932 – 2023 рр.)

Географічний об’єкт: Брацлавське воєводство

Предмет: Краєзнавство України