Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury.

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. – Lublun: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, . – 386 s.

Мова видання: польська

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy.

Wymiar historyczny

Kwestia ukraińska w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego (Waldemar Paruch) 19

Konsekwencje ukraińsko-polskiej umowy sojuszniczej 1920 r. (Wiktor Matwijenko, Mykoła Doroszko) 45

Refleksja nad rolą Symona Petlury i znaczeniem sojuszu wojskowo-politycznego Ukrainy z Polską (1920 r.) we współczesnej ukraińskiej pamięci historycznej (Pawło Haj-Nyżnyk) 61

Ukraina w polskiej pamięci historycznej w latach 1918–1989 (Zbigniew Zaporowski) 79

Wymiar polityki wewnętrznej i transgranicznej

Ukraina w programach ugrupowań koalicji rządowych w Polsce po 1989 r. w kontekście geopolityki (Walenty Baluk) 93

Buława Bohdana Chmielnickiego znajduje się w Warszawie. Ukraina w polityce środkowoeuropejskiej Polski w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy (Waldemar Paruch) 125

Polska w działalności ukraińskich instytucji politycznych po uzyskaniu niepodległości państwowej (Wira Burdiak) 153

Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 r. (Tomasz Browarek) 171

Polska mniejszość narodowa w niepodległej Ukrainie i jej wpływ na rozwój stosunków dwustronnych między państwami (Władysław Strutyński) 191

Polsko-ukraińskie stosunki kulturalne (Nadia Gergało-Dąbek) 207

Ukraińsko-polska współpraca transgraniczna (Larysa Kowryk-Tokar) 241

Setna rocznica układu „Petlura–Piłsudski” w obiektywie propagandy rosyjskiej (Walenty Baluk, Serhij Danyłenko) 253

Wymiar polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa

Stosunki ukraińsko-polskie w układzie geopolitycznych współrzędnych Europy Środkowo--Wschodniej XX – początków XXI wieku (Hryhorij Perepełycia) 269

Ukraina i Polska w okresie nowej zimnej wojny? (Oksana Mitrofanowa) 295

Czynniki bezpieczeństwa w stosunkach ukraińsko-polskich (Serhij Feduniak) 317

Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej vs. polityka faktów dokonanych Federacji Rosyjskiej (Tomasz Stępniewski) 327

Trójkąt Lubelski – perspektywy współpracy (Jakub Olchowski) 337

Категорії

Предмети (2): Незалежна Україна (від 1991 р.), Політична історія Польщі