Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Польща і Україна

Дивіться також:

Предмет: Вплив української революції 17 ст. на Польщу

Бібліографічні записи (1 – 10 / 36)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. – Lublun: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2021. – 386 s.

Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku. – Warszawa; Łódź: Instytut pamięci nar., 2012. – 495 s.

Pamięć i pytania o tożsamość. Polska. Ukraina. – Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2013. – 204 s.: il.

Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 426, [16] с. : іл.

[Барановський Б.] Powstanie chłopskie Kostki-Napierskiego w r.1651. – Warszawa: 1951.

[Ваврикова М.] Z dziejów walki narodu ukraińskiego z ekspansją Polski w 2 p.17 w. i 1 ćwierćwieczu 18 w. – «Sesja naukowa w trzechsętną rocznicą zjednoczenia Ukrainy z Rosją: 1654 – 1954», Warszawa, PWN, 1956, s. 103 – 130.

[Вовк-Карачевський В. В.] Борьба Польши с казачеством во 2 пол. 17 – нач. 18 вв. – УИ, 1898 г., № 11, с. ; 1899 г., № 1, с. ; № 2, с. ; № 3, с. ; № 4, с.

[Вуйцик З.] Feudalna Rzeczpospolita wobec umowy w Perejasławiu. – KH, 1954, № 3, s.

[Вуйцик З.] Wojny kozackie w dawnej Polsce. – Kraków: 1989. – 80 s.

(1)