Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Ukraina – Polska:doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa [2].

Ukraina – Polska:doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa [2]. – Lwów-Olsztyn: , t. 2 – 176 s.

Мова видання: польська

Анотація (англійською мовою):

Sekcja 1. Współczesne tendencje oraz perspektywy współpracy dwustronnej

Borys Gawroński Kształtowanie stosunków politycznych między Ukrainą a NATO 11

Jarosław Wojtas, Hubert Stys „Nocne wilki” Wladimira Putina. Kontrowersje wokół obchodów rocznicy zakończenia Drugiej Wojny Światowej 29

Kacper Milkowski Współpraca polsko-ukraińska w zakresie zwalczania i zapobiegania handlu ludźmi 39

Ihor Hurnyak Децентралізація банківської системи як передумова ефективної децентралізації державного управління 51

Sekcja 2. Społeczno-oświatowe uwarunkowania rozwoju młodzieży

Dominika Izdebska-Długosz Dlaczego Polska? Motywy wyboru studiów w Polsce u młodzieży ukraińskiej – perspektywa porównawcza. 63

Majka Łojko, Ewa Sikora-Wiśniewska Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania bezrobocia wśród młodzieży w Polsce i na Ukrainie 75

Dominika Izdebska-Długosz W stronę wartości – priorytety w życiu ukraińskiej młodzieży studiującej w Polsce 94

Sekcja 3. Historyczno-kulturowe okoliczności formowania stosunków pomiędzy Ukrainą a Polską

Aleksiej Pulik, Sławomir Wierzbicki Третья бригада легионов польских. История создания и обзор снаряжения 1094

Kateryna Choronżuk Друга Cвітова війна у спогадах українців із Підкарпаття. 133

Grażyna Czerniak Postać Kozaka wykreowana przez Tomasza Padurrę . 146

Agnieszka Przybyłowska, Małgorzata Więzik Motyw Kozaka w twórczości Tomasza Padury na podstawie wybranych utworów ze zbioru Ukrainky. 160

Категорії

Географічний об’єкт: Польща

Предмет: Збірники історичних праць