Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Григор’єва Т. Історія дипломатії від давнини до кінця XVIII ст.

Григор’єва Т. Історія дипломатії від давнини до кінця XVIII ст. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», р. – 178 с.

Мова видання: українська

Навчально-методичний посібник «Історія дипломатії від давнини до кінця XVIII ст.» розроблено на основі викладання однойменного вибіркового курсу бакалаврської програми «Історія» на кафедрі історії Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Посібник має на меті ознайомити студентів з надбаннями сучасної історіографії домодерної дипломатії із наголосом на основних принципах дипломатичної комунікації та репрезентації, уявленнях про право війни і миру та відповідному понятійному апараті, принципах укладання та оформлення договорів, а також функціях і повноваженнях послів в історичному контексті Античності, Середньовіччя, Ренесансу, Реформації та Просвітництва.

Категорії

Автор: Григор’єва Тетяна Федорівна (1939 р. –)

Предмети (2): Підручники з історії України для вищої школи, Політична історія