Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Політична історія

Також праці, періодизація яких не співпадає з періодизацією даного покажчика.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 119)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Дружба и братство украинского и русского народов. – К.: Наукова думка, 1982 г., т. 1 – 479 с.; т. 2 – 472 с.

Лицарі Дикого поля. – Х.: 2016 р. – 352 с.

[Александров Д. Н.] Русские княжества в 13 – 14 вв. – М.: 1997 г.

[Антошин М. С.] Взаимосвязи славянских и восточнороманских народностей в 5 – 15 вв. – НЗ Ужгородського університету, 1957 р., т. 28, с.

[Арнольд С.] Polska szlachecka wobec walki narodowo-wyzwoleńczej ludu ukraińskiego w wieku 17. – «Sesja naukowa w trzechsętną rocznicą zjednoczenia Ukrainy z Rosją: 1654 – 1954», Warszawa, PWN, 1956, s. 7 – 23.

(1)