Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Терський С. В. Княже місто Володимир.

Терський С. В. Княже місто Володимир. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, р. – 320 с., іл.

Мова видання: українська

Історичний період: 1987 – 2001 рр.

У 1987–2001 рр. Волинська археологічна експедиція Львівського історичногомузею під керівництвом С. Терського досліджувала археологічні пам’ятки Володимира – столиці древньої Волині. Було вивчено культурний шар на території дитинця, Окольногогорода, середмістя, посадів. На підставі багатого фактологічного матеріалу вималюваласяцілісна картина історії, зокрема, державного устрою, топографії середньовічного міста зйого духовною та матеріальною культурами.

Категорії

Автор: Терський Святослав Володимирович (1962 р. –)

Географічні об’єкти (2): Волинське князівство, Володимир

Предмет: Археологія Київської Русі