Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Лукоморье: археология, этнология, история северо-западного Причерноморья [3].

Лукоморье: археология, этнология, история северо-западного Причерноморья [3]. – Одесса: Паллада, г. – 491 с.

Мова видання: російська

Археологія

Главенчук А. В. (Одеса) Вторинна обробка кременю на пізньопалеолітичному поселенні мисливців на бізона Анетівка 2 (за матеріалами розкопок виробничої ділянки ЕИ/13- 2) 11

Кіосак Д. В. (Одеса) Розвиток народонаселення та стрімкі кліматичні події раннього голоцену у Південно-Східній Європі (XI-VIІ тис. до н. е.) 22

Крикін С. М. (Москва, Росія) Фракийські вогнища-жертовники 30

Островерхов А. С. (Одеса) Степове Побужжя та Подністровя у IX-III ст. до н. е. Полемічні замітки з приводу монографії Ю. С. Гребеннікова «Киммерийцы и скифы степного Побужья. IX-III вв. до н. е.» (Николаев, 2008. – 192 с., илл.) 39

Піструіл І. В. (Одеса) Пам’ятки кам’яної доби середньої течії р. Малий Куяльник 65

Етнологія

Бошков В. М. (Одеса) Гагаузьке книговидання в Україні та етнокультурне відродження гагаузького народу 72

Бузейчук В. М. (Одеса) Етнологічні дослідження одеського періоду наукової діяльності К. О. Копержинського 76

Квілінкова Є. М. (Кишинів, Молдова) Традиційні знання гагаузів про лікувальні рослини і народні засоби лікування хвороб . 82

Кушнір В. Г. (Одеcа) Поляки Південно-Східного Поділля в усній історії (до постановки проблеми) 98

Папцова А. К. (Чадир-Лунга, Молдова) До питання про роль конфесійної приналежності при формуванні етнічної самосвідомості гагаузів . 102

Петрова А. О., Петрова Н. О. (Одеса) Україно-російські паралелі у весільній обрядовості (за матеріалами досліджень Нижнього Подунав’я) 112

Степанов В. П. (Кишинів, Молдова) До питання про багатоликі сторони етнічної ідентичності (етнополітичні реалії в молдавському пострадянському суспільстві) . ..117

Тафаєв Г. І. (Чебоксари, Чувашія, Росія) Витоки формування патріотизму роду та племені в імперії хунну…126

Худайбердиєва (Аширгельди-гизи) О. А. (Одеса) Матеріали до словника особистих імен ногайців Північного Причорномор’я 134

Чижов Г. П. (Одеса) З історії етнологічного вивчення національних меншин Одещини 156

Історія

Бажан О. Г. (Київ) Політичні репресії на півдні України в часи «хрущовської відлиги» 181

Брильов Д. В. (Донецьк) Суфізм в Україні: історія і сучасність 192

Войтович Л. (Львів) Візантія та Галицьке князівство в Нижньому Подунав’ї у XII ст. 202

Гізер С. М. (Одеса) Кантемир – ватажок Буджакської Орди. Сторінки біографії 214

Григоров Г. (Благоєвград, Болгарія) Гагаузи в Османській імперії – непомітна присутність 236

Григорьев А. Д. (Чебоксари, Росія) Евакуація та розміщення населення західних районів СРСР на території Чуваської АРСР у роки Великої Вітчизняної війни 258

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Етнічні меншини Миколаївщини під час голодомору 1921 – 1923 рр. 268

Синявська О. О. (Одеса) Культурно-просвітня діяльність Одеського слов’янського благодійного товариства 275

Матеріали, повідомлення, архів, погляд

Аргатюк С. С. (Одеса) Поселення в степовій частині лівого берега Дністра (кінець XVIII – початок XIX століть) 282

Вінцковський Т. С. (Одеса), Нікульча І. Я. (Кахул, Молдова) Документи державного архіву Румунії про український самостійницький рух в Трансністрії (1942-1944 гг.). Частина 1 .302

Гончарук Т. Г. (Одеса) Кілька розпоряджень М. С. Воронцова, що істотно вплинули на розбудову та благоустрій Одеси .310

Старовойтенко І. (Київ) Листи Євгена Чикаленка до Миколи Аркаса (1903-1908). Частина 2 314

Хатлас Є. (Познань, Польша) З православного життя гагаузів. Село Виноградівка (Курчі) Болградського району, Одеської області 325

Категорії

Географічний об’єкт: Чорне море

Предмети (2): Збірники історичних праць, Збірники статей з археології