Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Балабушевич Т. А. Магнатское хозяйство Русского воеводства Речи Посполитой в кон. 30-х – нач. 70-х гг. 18 ст.: на материалах имений Жевусских.

Балабушевич Т. А. Магнатское хозяйство Русского воеводства Речи Посполитой в кон. 30-х – нач. 70-х гг. 18 ст.: на материалах имений Жевусских. – Ужгород: автореф.к.и.н., г. – 24 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА69202; НБУЯМ: Р118699

Мова видання: російська

Історичний період: Кін. 1730 – поч. 1770-х рр.

Категорії

Автор: Балабушевич Тетяна Аркадіївна (1945 р. –)

Діяч: Ржевуські

Географічний об’єкт: Руське воєводство

Предмет: Господарство шляхти 1648 – 1783 рр.