Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Господарство шляхти 1648 – 1783 рр.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 44)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Алефіренко П. К.] Украинские маетности графов М.Г.Головкина и Б.Х.Миниха в 30-х гг. 18 в. – «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1960 г.», К., м-во АН УССР, 1962 г., с. 226 – 235.

[Арламовський К.] Zapatrywania i dążenia gospodarcze szlachty czerwonoruskiej w 17 w. – Lw.: 1927. – 126 s.

[Балабушевич Т. А.] Джерела до вивчення магнатського господарства Галичини 18 ст. – АУ, 1973 р., № 3, с. 64 – 66.

[Балабушевич Т. А.] Зв’язки господарств польських магнатів Галичини з ринком (18 ст.). – Питання нової та новітньої історії, 1972 р., т. 14, с. 93 – 100.

[Баранович О. І.] Магнатское хозяйство на юге Волыни в 18 веке. – М.: и-во АН СССР, 1955 г. – 184 с.

[Баранович О. І.] Нариси магнатського господарства на півдні Волині у 18 ст. – Студії з історії України науково-дослідної катедри історії України в Києві, 1926 р., т. 1, с. 1 – 90; 1929 р., т. 2, с. 61 – 116.

[Баранович О. І.] Панське господарство в ключі Володарськім за часів Коліївщини. – «Ювілейний збірник на пошану академіку М.С.Грушевському з нагоди його 60-річчя», К., ВУАН, 1928 р., т. 1, с. 274 – 279.

[Баранович О. І.] Фольварки Вишневецкого ключа во 2 пол. 18 в. – «Академику Б.Д.Грекову ко дню 70-летия », М., и-во АН СССР, 1952 г., с. 303 – 310.

(1)