Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Aleksandrowicz S. Mapa Wielkiego księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r. tzw. «radziwiłłowska» jako źródło do dziejów Litwy i Białorusi.

Aleksandrowicz S. Mapa Wielkiego księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r. tzw. «radziwiłłowska» jako źródło do dziejów Litwy i Białorusi. – Studia żródłoznawcze, , t. 10, s. 33 – 67.

Мова видання: польська

Історичний період: 1613 р.

«Мапа великого князівства Литовського Томаша Маковського з 1613 р. так звана ‘радзівілівська’ як джерело до історії Литви і Білорусії».

Категорії

Автор: Александрович Станіслав (1931 р. –)

Діяч: Маковський Томаш (1570-і рр. – 1630 р.)

Предмети (3): Джерелознавство Білорусії, Інші допоміжні дисципліни історії Великого князівства Литовського, Інші питання географії України