Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Інші питання географії України

Бібліографічні записи (1 – 10 / 219)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Атлас Харьковского наместничества 1783 г. с топографическим описанием. – Хк.: изд.губ.стат.комитета, 1902 г. – 8 с., 34 л.илл.

Карта Новой Сербии 1758 г. – ЗООИД, 1858 г., т. 3, приложение.

Каталог иностранных карт России 15 – 17 вв. – Лг.: Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), 1971 г.

[Авраменко К. М.] Особливості історичного картографування регіонів України. – Український географічний журнал, 1995 р., № 1-2, с. 48 – 52.

[Аделунг Ф. П.] О древних иностранных картах России до 1700 г. – ЖМНП, 1840 г., № 4, с. 1 – 26; № 5, с. 73 – 98.

[Александрович С.] Kartografia wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego do połowy 17 w. – «Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej 16 – 20 ww.», Toruń, 1996, s. 11 – 22.

(1)