Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Інші питання географії України

Бібліографічні записи (1 – 10 / 82)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Каталог иностранных карт России 15 – 17 вв. – Лг.: Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), 1971 г., вып. 1 – 4.

[Александрович С.] Kartografia wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego do połowy 17 w. – «Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej 16 – 20 ww.», Toruń, 1996, s. 11 – 22.

[Александрович С.] Polska kartografia wojskowa do połowy 17 w. – «Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej», Warszawa, 1982, s. 7 – 32.

[Александрович С.] Prace kartograficzne Józefa Naronowicza-Narońskiego na ziemiach wielkiego księstwa Litewskiego w połowie 17 w. – Zeszyty naukowe uniwersytetu Adama Mickiewicza, historia, 1967, t. 7, s.

[Александрович С.] Ziemie Wielkiego księstwa Litewskiego na mapie Karola Perthéesa «Polonia» z końca 18 w. – Zeszyty naukowe uniwersytetu in.A.Mickiewicza, historia, 1971, № 11, s. 187 – 217.

[Балабушевич Т. А.] Соціально-економічний розвиток Поділля 17 – 18 ст. за даними карт «Історичного атласу УРСР». – «Проблеми історичної географії Поділля», Кам’янець-Подільський, 1982 р., с. 122 – 123.

[Бевз М. В.] Дрогобич на карті Ф.фон Міга. – ДКЗ, 2001 р., т. 5, с. 330 – 336.

(1)