Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi...

Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi... – Przemyśl: . – 243 s.

Мова видання: польська

Повний титул:

Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi, jako też w Wielkiem księstwie Krakowskim i Księstwie Bukowińskiem pod względem nowej politycznej organizacyi kraju wraz z dokładnym oznaczeniem parafii, poczt, stacyj telegraficznych i stacyj kolej żelaznych.

«Найновіший покажчик всіляких місць в королівстві Галичини і Лодомірії, а також у великому князівстві Краківському та у князівстві Буковинському під оглядом нової політичної організації краю, з докладним позначенням парафій, пошт, телеграфних і залізничних станцій».

Категорії

Географічний об’єкт: Буковина

Предмети (2): Адміністративний поділ окремих частин України, Галичина у складі Австрії (1772 – 1918 рр.)