Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Смуток І. І. Руська шляхта Перемишльської землі 14 – 18 ст. Історико-генеалогічне дослідження.

Смуток І. І. Руська шляхта Перемишльської землі 14 – 18 ст. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів: Простір-М, р. – 504 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2 пол. 14 – 18 ст.

1. Джерела та історіографія 19

1.1. Архівні джерела 19

1.2. Джерела з історії руської шляхти Перемишльської землі, введені до наукового обігу 37

1.3. Джерелознавчі аспекти реконструкції родоводів руської шляхти 42

1.4. Руська шляхта Перемишльської землі в історіографії 46

1.5. Генеалогічні дослідження руської шляхти Перемишльської землі 55

2. Генеза шляхетського стану Перемишльської землі. Руська шляхта у другій половині XIV – XV ст. 65

3. Руська шляхта у XVI ст. та її формування як соціокультурної групи 95

3.1. Демографічний розвиток 95

3.2. Розселення руської шляхти на території Перемишльської землі 112

3.3. Структура шляхетського гнізда 132

3.4. Майнове становище 141

3.5. Соціально – професійна мобільність 158

3.6. Рівень письменності 172

3.7. Групова солідарність (кровні зв’язки, шлюби) 181

4. Між двома уніями. Руська шляхта у XVII ст. 189

4.1. Руська шляхта у суспільно-політичних і господарських пертурбаціях XVII – початку XVIII ст 189

4.2. Руська шляхта у конфесійній боротьбі в Перемишльській єпархії (просопографічний аспект) 249

5. Руська шляхта в поунійну добу (XVIII ст.) 289

5.1. Еліта 289

5.2. Рядова шляхетська братія 337

5.2.1.Зміни демографічного та родового/персонального складу 338

5.2.2. Суспільно-професійні інтенції рус. шляхти: можливості та реалізація 352

5.2.3. Руська шляхта у XVIII ст.: персональні виміри 386

Є докторська дисертація такої ж назви (2018).

Категорії

Автор: Смуток Ігор Іванович

Географічний об’єкт: Перемишль

Предмети (4): Економіка; суспільні верстви 13 – 16 ст., Економіка; суспільні верстви 1553 – 1647 рр., Родоводи (генеалогія), Шляхетство в 1648 – 1783 рр.