Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Економіка; суспільні верстви 1553 – 1647 рр.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 20)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Соціополітичний простір ранньомодерної України. Історичні нариси. – Київ: Інститут історії України, 2018. – 614 стор.

[Довбищенко М. В.] Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI - перша половина XVII ст.). – К.: Сергійчук М. І., 2008 р. — 882 с.

[Лучицький І. В.] Материалы для истории землевладения в Черниговщине и Северщине: 1603 – 1645 гг. – ЧИОНЛ, 1901 г., т. 15, № 1, отд. 3, с. 3 – 15.

[Подградська О. М.] Економічні зв’язки Молдавії і Поділля в 16 – 17 ст. – «Проблеми економічної географії Поділля», Кам’янець-Подільський, 1988 р., с. 157 – 158.

[Подградська О. М.] Ремесленные изделия Львова на молдавском рынке в 16 – 17 вв. – Известия АН Молдавской ССР (Кишинёв), 1964 г., № 8, с. 11 – 21.

[Подградська О. М.] Торговые связи Молдавии с западноукраинскими землями во 2 п.16 в. – Известия АН Молдавской ССР (Кишинёв), 1962 г., № 11, с. 20 – 30.

(1)