Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Соціополітичний простір ранньомодерної України. Історичні нариси.

Соціополітичний простір ранньомодерної України. Історичні нариси. – Київ: Інститут історії України, . – 614 стор.

Мова видання: українська

Анотація (російською мовою):

1. Економічна та соціальна сфери

Модернізаційні процеси у фіскально-виробничих відносинах та митній сфері України (16 — перша половина 17 ст.) (Гурбик А.) 11

Міста Східного Поділля та особливості структури їх ремесла (друга половина 16 — перша половина 17 ст.) (Сас П.) 60

Полковник Війська Запорозького: владний статус та соціальний аванс (Горобець В.) 93

Конфлікти в сотенному середовищі Лівобережної України в середині 18 ст. (Казіміров Д.) 156

2. Політико-правове поле

Державне право як складова частина правової системи українських земель Великого князівства Литовського у достатутовий період (Ващук Д.) 171

Місцева влада на українських землях Великого князівства Литовського у другій половині XV — першій половині XVI ст. (Блануца А.) 202

Українська революція XVII ст.: вектори концептуалізації дослідницького поля (Смолій В., Степанков В.) 243

Стріла «натягнутого лука»: Україна в Речі Посполитій (1505–1795) (Вірський Д.) 319

Сухопутний торгівельний шлях через українські землі до Туреччини і спроби Москви вивести свої судна на Чорне море: позиції та методи діяльності російської дипломатії (Станіславський В.) 343

Знищення територіально-адміністративного устрою Українського Гетьманату урядом Росії (Гуржій О.) 368

3. Культурно-духовні та ідеологічні виміри

Словотворча революція Війська Запорозького: діахронно-семантичний аналіз понятійних конструкцій зі словом «Україна» (Чухліб Т.) 421

Мазепинська поміркована модернізація (1687–1709) і «Договори та постанови Війська Запорозького» (1710) (Кононенко В.) 480

Образ козацької еліти в українській мемуарній літературі першої половини 18 ст.: господарська діяльність (Дзюба О.) 516

До джерел антиіудейської полеміки у Київській митрополії (Зема В.) 543

Категорії

Предмети (4): Економіка; суспільні верстви 1553 – 1647 рр., Економіка; суспільні верстви 1648 – 1783 рр., Політичний лад у 1553 – 1647 рр., Політичний лад у 1648 – 1783 рр.