Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Сходознавчі читання А. Кримського.

Сходознавчі читання А. Кримського. – К : Ін-т сходознавства НАН України, . – 95 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА773526

Мова видання: українська

Історичний період: 2013 р.

17 Сходознавчі читання А. Кримського. Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії: тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 16 – 18 жовт. 2013 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського.

Категорії

Предмети (2): Сходознавство, Тюркознавство