Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Тюркознавство

Бібліографічні записи (1 – 10 / 61)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Дискуссия о термине «казак». – Известия АН Казахской ССР, 1968 г., № 2 , с.

Сходознавчі читання А. Кримського. – К : Ін-т сходознавства НАН України, 2013. – 95 с.

Сходознавчі читання А. Кримського. – Київ : [б. в.], 2014. – 87 с.

[Абу-л-Газі] Histoire des Mogols et des Tatares par Abul-Ghâsi Bèhâdour Khan. – Spb.: 1871, t. 1; 1874, t. 2.

[Абу-л-Газі] Historia Mongolorum et Tatarorum. – Casani: 1825.

[Абу-л-Газі] История Абуль-Гази. Родословная тюрок. – Казань: 1854 г. – 18, 130, 171 с. – Библиотека восточных историков, т. 3.

[Абу-л-Газі] Родословная туркмен. – Асхабад: 1897 г. – 2, 74 с.

(1)