Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Описи зібрань східних рукописів

Бібліографічні записи (1 – 10 / 17)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Березін І. М.] Описание турецко-татарских рукописей, хранящихся в библиотеках Санктпетербурга. – ЖМНП, т. 50, № , с. 3 – ; т. 50, № , с. 33 – ; т. 54, № , с. 33 – ; т. 59, № , с. 1 – ; т. 68, № , с. 13 – .

[Дмитрієва Л. В.] Материалы к описанию рукописного наследия А.С.Самойловича. – Народы Азии и Африки, 1966 г., № 3, с.

[Дмитрієва Л. В.] Описание тюркских рукописей Института востоковедения АН СССР. – М.: 1965 г., т. 1; 1975 г., т. 2 = 230 с.; 1980 г., т. 3 = 262 с.

[Ковалівський А. П.] Описание восточных рукописей центральной библиотеки Харьковского университета. – Библиография Востока, 1934 г., т. 7, с. 93 – 115.

[Колесник Є. О.] Сходознавче зібрання ім.А.Ю.Кримського. – УІЖ, 1971 р., № 8, с. 150 – 152.

[Лебедев В. В.] Загадка 15 000 древних рукописей. – МАИЭТ, 1991 г., т. 2, с. 130 – 140.

(1)