Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Інші питання археології

Бібліографічні записи (11 – 20 / 21)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Коваль І. М.] Церковна археологія: курс лекцій. – Івано-Франківськ: Нова зоря, 1998 р. – 167 с.

[Кучурга Л.] Про археологічну збірку Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника. – «Музей і Поділля», Кам’янець-Подільський, 1990 р., с. 41 – 43.

[Макаренко М. О.] Борзенські емалі і старі емалі України взагалі. – «Чернігів і північне Лівобережжя», К., ДВУ, 1928 р., с. 79 – 100.

[Макаренко М. О.] Малоазійська миска в Києві. – «Київські збірники історії і археології, побуту і мистецтва», Київ, ВУАН, 1931 р., т. 1, 1931 р., с. 97 – 110, табл. І-III, 1 табл. в красках.

[Післарій І. О.] Історія культури України та верхні хронологічні рубежі об’єкту археології. – «Проблеми історії та археології давнього населення України», К., Наукова думка, 1989 р., с. 178 – 179.

[Срезневський І. І.] Архитектура храмов языческих славян. – ЧОИДР, 1846 г., год 2-й, № 3, с. 44 – 54.

[Стріхар М. М.] Письменные источники 16 – нач. 20 вв. о пещерных памятниках украинского Поднестровья. – «Українська культурна спадщина 17 – 19 ст.», К., 1993 р., с. 19 – 23.

[Супруненко О. Б.] З історії археологічних досліджень на Полтавщині: Короткий нарис. – Київ; Полтава: Гротеск, Археологія, 2007 р. – 124 с.

[Ханенко Б. І.] Древности русские. Кресты и образки. Собрание Б.И. и В.Н.Ханенко. – Киев: т. 1 = 1899 г.; т. 2 = 1900 г..

(2)