Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Словники

Дивіться також:

Предмет: Українська мова

Бібліографічні записи (1 – 10 / 20)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Словник української мови 16 – 1 п.17 ст. – Льв.: Ін-т українознавства, 1994 р., т. 1 = 151 с. [А]

[Абрамович З.] Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny: 15 – 17 ww. – Białystok: 1997, t. 1 = 281 s. [A – O].

[Горбачевський М. І.] Словарь древнего актового языка северо-западного края и Царства Польского. – Вильно: тип.Зака, 1874 г. – 19, 397 с.

[Гумецька Л. Л.] Словник староукраїнської мови 14 – 15 ст. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 1 = 632 с.; 1978 р., т. 2 = 591 с.

(1)