Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Біографічні довідники

Бібліографічні записи (1 – 10 / 60)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Urzędnicy małopolscy, XII–XV wieku. Spisy – Wrocław–Warszawa–Kraków: 1990. – 377 s.

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. – М.: Воениздат, 1987 г., т. 1 – 911 с.; т. 2 – 863 с.

З порога смерті: письменники України ‒ жертви сталінських репресій. – К.: Радянський письменник, 1991 р., вип. 1 – 494 с.

[Александрович В. С.] Словник малярів Волині 16 – 17 ст. – ВЛІ, 1998 р., с. 45 – 68.

[Байда О. П.] Старшина Полтавського полку: 2 пол. 17 ст. – К.: Міжнародна фінансова агенція, 1998 р. – 41 с.

[Байда О. П.] Старшина Полтавського полку: персональний склад. – «Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи», Умань, 1993 р., вип. 3, ч. 1, с. 100 – 109.

[Білокінь С. І.] Імперське управління Україною: 1794 – 1902 рр. – Наше минуле, 1993 р., № 1, с. 198 – 219.

[Блажейовський Д.] Ієрархія київської церкви: 861 – 1996 рр. – Льв.: Каменяр, 1996 р. – 567 с.

(1)