Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Біографічні довідники

Бібліографічні записи (31 – 40 / 41)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Никодим] Епископы черниговские и новгород-северские. 18 в. – ЧГВ, 1855 г., №№ 41 – 45.

[Никодим] Описание черниговской иерархии. – ЧГВ, 1856 г., №№ 25 – 28.

[Пшибось К.] Urzędnicy województwa Ruskiego 14 – 18 ww.: ziemie halicka, lwowska, przemyska i sanocka. – Wrocław: Ossolineum, 1987. – 415 s.

[Пшибось К.] Urzędnicy ziemscy województwa Ruskiego. – Studia historyczne, 1985, № 4, s.

[Соханевич К.] Urzędnicy województwa belskiego do połowy 16 w. – MH, 1931, t. 10, № 1, s. 8 – 24.

[Строєв П. М.] Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. – Спб.: тип.В.Балашёва, 1877 г. – 10 с., 1056, 68 стб.

[Студьонова Л. В.] Чернігівські князі, полковники, губернатори. – Чн.: Деснянська правда, 1998 р. – 148 с.

(4)