Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Біографічні довідники

Бібліографічні записи (21 – 30 / 41)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Кривошея В. В.] Реєстр полкової старшини Київського полку. – Наукові записки з української історії (Переяслав-Хмельницький), 1999 р., т. 9, с. 60 – 62.

[Кривошея В. В.] Українська козацька старшина. – К.: 1997 р., т. 1 = 103 с.; 1998 р., т. 2.

[Кулаковський П. М.] Земські урядники Чернігово-Сіверщини у 1621 – 1648 рр. – «Центральна і східна Європа в 15 – 18 ст.», Львів, 1998 р., с.

[Леонюк В. Г.] Словник Берестейщини. – Льв.: 1996 р. – 360 с.; 2010 р., т. 2.

[Люлевич Г.] Urzednicy centralny i dignitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 14 – 18 ww. – Kórnik: 1994. – 255 s.

[Малечинський К.] Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352 – 1783. – Lw.: 1938. – 239 s.

[Малечинський К.] Urzędnicy grodzcy trembowelscy 1403 – 1783. – Ziemia Czerwieńska, 1936, №, s. 302 – 317.

[Мицик Ю. А.] Список українських гетьманів і кошових. – Бористен, 1994 р., № 9, с.

(3)