Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Організація і управління міст у 1648 – 1783 рр.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 25)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Багалій Д. І.] О судьбе городского самоуправления в малороссийских городах 17 – 18 вв. – «Труды 14-го археологического съезда», М., 1911 г., т. , с.

[Багалій Д. І.] Судьба магистратского самоуправления в малороссийских городах 17 – 18 вв. – «Сборник статей в честь М.К.Любавского», Пг., 1917 г., с. 627 – 636.

[Баранович О. І.] Упадок города Речи Посполитой: Староконстантинов в 18 в. – ВИ, 1947 г., № 8, с. 30 – 49.

[Бисько І. Д.] Універсали Ніжину. – УІЖ, 1966 р., № 11, с. 118 – 119.

[Горбик В. О.] Вікові традиції й самоуправління міст середньовічної України. – «Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування», Рівне, 1993 р., с. 13 – 15.

[Гошко Т. Д.] Дискусійні питання історіографії магдебурзького права. – МК, (4-й), 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 128 – 137.

[Грушевський О. С.] Універсали та грамоти лівобережним ратушам у 17 ст. – «Ювілейний збірник на пошану академіку М.С.Грушевському з нагоди його 60-річчя», К., ВУАН, 1928 р., т. 1, с. 217 – 224.

[Делімарський Р. Є.] Київський магістрат в 2 пол. 17 – 18 ст. – К.: автореф.к.і.н., 1995 р. – 20 с.

(1)