Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Міжнародні зв’язки української літератури

Бібліографічні записи (1 – 10 / 10)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Заславський І. Я.] К.Рилєєв і російсько-українські літературні взаємини. – К.: Держвидав, 1958 р. – 152 с.

[Кравцов М. І.] Русско-украинские литературные связи. – Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР, 1955 г., т. 16, с. 34 – 66.

[Михед П. В.] Українське літературне бароко і початки російського роману: В.Наріжний, Ф.Глінка. – Слов’янське літературознавство і фольклористика, 1984 р., т. 14, с.

[Назаревський О. А.] К истории русско-украинских литературных связей. – Вопросы русской литературы (Льв.), 1967 г., т. 6, с. 16 – 27; 1968 г., т. 8, с. 3 – 13.

[Перетц В. М.] Польські пісні, записані українцем при кінці 17 ст. – ЗНТШ, 1906 р., т. 74, с. 141 – 145; т. 76, с. 141 – 143.