Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Теорія літератури

Бібліографічні записи (1 – 10 / 22)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бабкин Д. С.] Русская риторика н.17 в. – ТОДРЛ, 1951 г., т. 8, с. 326 – 353.

[Крекотень В. І.] Київська поетика 1637 р. – «Літературна спадщина Київської Русі і українська література 16 – 18 ст.», К., Наукова думка, 1981 р., с. 118 – 154.

[Криса Б. С.] Від риторики до нормативної поетики: 17 – 18 ст. – ЗНТШ, 1995 р., т. 229, с. 16 – 29.

[Левін П.] Nieznana poetyka kijowska z 17 w. – «Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich», Wrocław, 1974, s. 70 – 90.

[Литвинов В. Д.] До питання про гуманістичну спрямованість риторичних курсів професорів Києво-Могилянської академії. – «Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів», К., Наукова думка, 1988 р., с. 37 – 42.

[Лужний Р.] Nauka poetyki i retoryki w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w w.17 – 18 a polska tradycja literacka. – «Sprawozdania z posiedzeń komisji PAN. Oddział w Krakowie», Kraków, 1966, s. 407 – 410.

[Маслюк В. П.] Теорія кончетто у вітчизняних латиномовних поетиках 17 – 1 п.18 ст. – Іноземна філологія, 1977 р., т. 45, с. 103 – 110.

(1)