Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Теорія літератури

Бібліографічні записи (11 – 20 / 22)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Наливайко Д. С.] Київські поетики 17 – п.18 ст. в контексті європейського літературного процесу. – «Літературна спадщина Київської Русі і українська література 16 – 18 ст.», К., Наукова думка, 1981 р., с. 155 – 195.

[Пилип’юк Н.] Київські поетики і ренесансні теорії мистецтва. – «Європейське Відродження і українська література 14 – 18 ст.», К., Наукова думка, 1993 р., с. 75 – 109.

[Попов П. М.] З історії поетики на Україні: 17 – 18 ст. – «Матеріали до вивчення історії української літератури», К., Рад.школа, 1959 р., т. 1, с. 392 – 403.

[Рєзанов В. І.] До історії боротьби літературних стилів: поетика Ренесансу на терені України та Росії. – Записки Ніжинського ін-ту соціального виховання, 1931 р., т. 1, с. 30 – 86.

[Сивокінь Г. М.] Давні українські поетики. – Хк.: вид.Харків.ун-ту, 1960 р. – 107 с.

[Сивокінь Г. М.] Українські шкільні поетики 17 ст. – УЗ Харків.ун-ту, 1960 р., т. 111, с. 97 – 119.

[Сулима М. М.] Теорія віршування на Україні в 16 – 17 ст.: спроба опису і реконструкції. – «Літературна спадщина Київської Русі і українська література 16 – 18 ст.», К., Наукова думка, 1981 р., с. 101 – 117.

[Тимошенко П. Д.] Літературознавча термінологія у давньому українському письменстві. – «Східнослов’янські граматики 16 – 18 ст.», К., Наукова думка, 1982 р., с. 90 – 92.

[Трофимук М. С.] Бароккові тенденції курсів словесності Києво-Могилянської академії. – «Українське барокко», К., 1993 р., с. 86 – 94.

(2)