Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Український фольклор

Дивіться також:

Предмет: Фольклор про Визвольну війну 1648 – 1654 рр.

Бібліографічні записи (51 – 60 / 323)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Брюкнер О.] Pieśni polsko-ruskie. – Pamiętnik literacki, 1911, №№ 2 – 4.

[Брюкнер О.] Pieśni ruskie. – Pamiętnik literacki, 1913, № 2.

[Будде Є. Ф.] Ещё раз к вопросу о положении русской женщины по бытовым песням народа. – Русский филологический вестник (Варшава), 1889 г., № 4, с. 195 – .

[Будівський П. О.] Тема лихої жіночої долі в народній ліриці східних слов’ян. – Слов’янське літературознавство і фольклористика, 1977 р., т. 12, с. 68 – 75.

[Вархол Н.] Народні перекази про татар [у східній Словаччині]. – Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, 1988 р., т. 15, ч. 1, с. 173 – 179.

[Васильєв М.] Рекрутчина в малороссийской песне. – КС, 1889 г., № 8, с. 354 – 376; № 9, с. 615 – 630.

[Вахидов С. Г.] Татарские легенды о прошлом Камско-Волжского края. – Вестник научного общества татароведения, г., т. 4, с. 89 – 91.

[Величко С. В.] Записки о южной Руси. – Спб.: 1856 г., т. 1 = 26, 322 с.; 1857 г., т. 2 = 14, 354 с.

(6)