Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Дослідження дум

Бібліографічні записи (1 – 10 / 126)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Народні думи, пісні, балади. – К.: Молодь, 1970 р. – 335 с.

[Андрієвський М. О.] Казацкая дума о трёх братьях азовских в пересказе с объяснением и разбором. – Одесса: тип.Шефермана, 1884 г. – 82 с.

[Бондаренко Л. І.] Народні пісні та думи про братні зв’язки України з Росією. – «Історичний епос східних слов’ян», К., вид.АН УРСР, 1958 р., с. 129 – 135.

[Возняк М. С.] Дума про козака-нетягу в записі кін. 17 ст. – «Ювілейний збірник на пошану академіку М.С.Грушевському з нагоди його 60-річчя», К., ВУАН, 1928 р., т. 2, с. 26 – 33.

[Гацак В. М.] Украинские думы о Молдавии. – «Дружба народов, отражённая в фольклоре», Кишинёв, Штиинца, 1961 г., с.

[Горбач О. Т.] Особливості епічного стилю українських народних дум. – «Збірник на пошану Зенона Кузелі», Париж, 1962 р., с. 140 – 150.

(1)