Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Дніпропетровський університет

Бібліографічні записи (1 – 6 / 6)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Виноградов Г. М.] Анализ публикаций письменных источников в изданиях исторического факультета Днепропетровского университета в 70-80-е гг. – «Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории 16 – 20 вв.», Дп., 1990 г., с. 154 – 162.

[Виноградов Г. М.] Питання джерелознавства історії України доби феодалізму у виданнях кафедри історіографії та джерелознавства Дніпропетровського держуніверситету. – «Проблеми історіографії та джерелознавства історії України», Дп., 1991 р., с. 94 – 101.

[Журба О. І.] Бібліографія праць вчених Дніпропетровського університету: історія України 15 – 18 ст. (1918 – 1990 рр.) – Дп.: вид. Дніпропетровського університету, 1992 р. – 76 с.

[Ковальський М. П.] Дослідження історії запорозького козацтва на історичному факультеті Дніпропетровського університету: 70 – 90-ті рр. – «Проблемы историографии и источниковедения истории запорожского казачества», Зп., 1992 г., с. 34 – 47.

[Шалобудов В. М.] Пам’ятники середньовічних кочівників в матеріалах експедиції Дніпропетровського державного університету: 1972 – 1987 рр. – «Дніпропетровська історико-краєзнавча конференція. 1-ша. Збірник рефератів доповідей», Дніпропетровськ, 1990 р., с. 26 – 28.