Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Політична історія Великого князівства Литовського

Підрозділи

Бібліографічні записи (11 – 20 / 116)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бекус О. П.] Motives of the west-russian nobles in deserting Lithuania for Moscow: 1377 – 1514. – Lawrence: University of Kansas Press, 1957. – 174 p.

[Блащик Г.] Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności. – Poznań: 1998, t. 1 – 306 s.; 2007, t. 2, cz. 1 – 935 s.

[Вайнштайн Ж.] L’occupation ottomane d’Očakov et le probléme de la frontiére Lithuano-Tatare 1538 – 1544. – «Passé Turco-Tatare présent sovetique», Louvain, 1986,

[Василевський Т.] Rok 1655 na Litwie: pertraktacje ze Szwecją i kwestja wyznaniow. – Odrodzenie i reformacja w Polsce, 1982, № 26, s. 83 – 103.

[Василевський Т.] Zdrada Janusza Radziwiłła i jej wyznaniowe motywy. – Odrodzenie i reformacja w Polsce, 1973, № 18, s. 125 – 147.

[Вількевич-Вавринчикова А.] Spory graniczne polsko-litewskie w 15 – 16 ww. – «Wiadomości studium historii prawa litewskiego Uniwersytetu Stefana Batorego», Wilno, 1938, s. 103 – 164.

[Віснер Г.] Litwa i plany wojny tureckiej Władysława_4: r.1646. – KH, 1978, № 2, s.

[Галецький О.] Geografja polityczna ziem ruskich Polski i Litwy: 1340 – 1569. – «Sprawozdania z posiedzeń Towarzysztwa naukowego Warszawskiego», Warszawa, 1917, s. 11 – 34.

[Галецький О.] Litwa, Ruś i Żmudż jako części skladowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. – RAU, 1916, t. 34, s. 214 – 254.

[Гедройц М.] The rulers of the 13-century Lithuania: search for the origins of grand duce Traidenis and his kin. – Oxford slavonic papers, 1984, v. 17, p. 1 – 22.

(2)