Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Загальні праці про Західний Кавказ

Бібліографічні записи (1 – 10 / 12)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Алексеєва Є. П.] Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии. – М.: Наука, 1971 г. – 356 с.

[Бубенок О. Б.] Від Аттіли до Чингіз-хана. Алани і тюркомовні номади Євразії. – Біла Церква: Олександр Пшонківський [вид.], 2012. – 506 с.: рис.

[Джиоєв М. К.] Алания в 13 – 14 вв. – М.: автореф.к.и.н., 1982 г. – 23 с.

[Кажаров В. Х.] Избранные труды по истории и этнографии адыгов. – Нальчик: «Печатный двор», 2014 г. – 904 с.

[Крупнов Є. І.] Древняя история и культура Кабарды. – М.: и-во АН СССР, 1957 г. – 176 с.

[Люльє Л. Я.] Черкесия: историко-этнографические очерки. – Краснодар: 1927 г.

(1)