Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Дослідження молдавських літописів

Бібліографічні записи (1 – 10 / 28)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Богдан І.] Cronicile slavo-romine din sec.15 – 16 publicate di ion bogdan. Editie revaruta şi completata de P.P.Panaitescu. – Bucureşti: Editura Academiei R.P.R., 1959. – 14, 332 p.

[Болдур А. В.] Славяно-молдавская хроника в составе Воскресенской летописи. – «Археографический ежегодник за 1963 г.», М., 1964 г., с. 72 – 86.

[Вецький В.] M.Costin: przyczynek do historii literatury polskiej 17 w. – PP, 1897, t. 53, s. 145 – 160; 361 – 379.

[Грекул Ф. О.] Историография славяно-молдавского летописания. – «Летописи и хроники. 1976 г.», М., 1978 г., с. 172 – 178.

[Грекул Ф. О.] Молдавские летописи о России. – «Летописи и хроники. 1973 г.», М., 1974 г., с. 232 – 239.

[Кириченко Н. П.] Текст русско-молдавского договора 1711 г. и соответствие его летописи И.Некулче. – «Вековая дружба», Кишинёв, Штиинца, 1961 г., с. 198 – 210.

[Коробан В. П.] Летописец Ион Некулче: жизнь и творчество. – Кишинёв: ГИЗ Молдавии, 1958 г. – 189 с.

[Михайлина П. В.] Висвітлення історії північної Буковини 2 п.17 ст. в молдавських літописах: 1648 – 1700 рр. – Минуле і сучасне північної Буковини, 1973 р., т. 2, с. 27 – 32.

(1)