Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Abrahamowicz Zygmunt

(1923 – 1990)

Abstract (in Ukrainian):

Перелік праць: Dubiński A. – Folia orientalia, 1994, v. 30, p. 227 – 229.

Довідка у Вікіпедії:

Works (1 – 10 / 11)

Biography (1)

List sorting: author, title, A – Z

[Abrahamowicz Z.] Comments on three letters by khan Islam Gerey_3 to the Porte: 1651. – HUS, 1990, v. 14, p. 132 – 143.

[Abrahamowicz Z.] Die türkische Herrschaft in Podolien (1672 – 1699). 2. Die administrative Einteilung des vilâyet-i Kamaniçe. – «Habsburgisch-osmanische Beziehungen», Wien, 1983, S. 187 – 192.

[Abrahamowicz Z.] Die türkische Herrschaft in Podolien: 1672 – 1699. – «Actes du 1-r congrès international des Études Balcaniques et Sud-Est Européennes», Sophia, 1969, t. 3, p. 777 – 780.

[Abrahamowicz Z.] Dokumenty tatarskie i tureckie w zbiorach polskich. – Przegląd orientalistyczny, 1954, t. 10, № 2, s. 141 – 148.

[Abrahamowicz Z.] Historia Chana Islam Gereja_3. – Warszawa: PWN, 1971.

[Abrahamowicz Z.] Katalog dokumentów tureckich. – Warszawa: 1959, t. 1 [1455 – 1672].

[Abrahamowicz Z.] Księga podróży Ewliji Czelebiego: wybór. – Warszawa: 1969. – 477 s.

[Abrahamowicz Z.] The unrealized legation of Kasper Szymanski to the kalmyks and Persia in 1653. – Folia orientalia (Kraków), 1971, t. 12, s. 2 – 23.

[Abrahamowicz Z.] Trzy tureckie strategiczne mapy Ukrainy z 16 – 17 ww. – Sprawozdania z posiedzień komisji oddziału PAN w Krakowie, 1964, lipiec – grudzień, s. 103 – 105.

[Abrahamowicz Z.] Turkic geographic names Qači and Qači Sarayi in the Crimea. – Folia orientalia, 1964, v. 6, p. 244 – 247.

(1)