Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Łużny R. Nauka poetyki i retoryki w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w w.17 – 18 a polska tradycja literacka.

Łużny R. Nauka poetyki i retoryki w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w w.17 – 18 a polska tradycja literacka. – «Sprawozdania z posiedzeń komisji PAN. Oddział w Krakowie», Kraków, , s. 407 – 410.

Language of edition: polish

Historical period: 1601 – 1800

Abstract (in Ukrainian):

«Наука поетики і риторики у Києво-Могилянській академії в 17 – 18 ст. і польська літературна традиція».

Categories

Author: Luzhnyj Ryshard (1927 – 1998)

Subjects (4): International relations of Ukrainian culture, Kyiv Mogyla's academy, Literary theory, Literature and folklore of Poland