Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

13 – 16-cent. archaeology

Also look at:

Subject: Archaeology. Ancient history

Bibliographical records (1 – 7 / 7)

List sorting: author, title, A – Z

[Brajchevskyj M. J.] Перспективи дослідження українських старожитностей 14 – 18 ст. – «Середні віки на Україні», К., Наукова думка, 1971 р., т. 1, с. 20 – 31.

[Jura R. O.] Завдання вивчення пізньосередньовічних пам’яток України. – «Середні віки на Україні», К., Наукова думка, 1971 р., т. 1, с. 31 – 40.

[Olenkovskyj M. P.] Археологічні пам’ятки нижньодніпровського регіону передкозацької доби та проблема виникнення запорозького козацтва. – «Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури», Запоріжжя, 1997 р., с. 42 – 47.

[Parchevskyj M.] Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat zachodnich w świetle archeologii. – Archeologia historica (Brno), 1993, № 18, p. 93 – 96.