Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

13 – 16-cent. political system

Bibliographical records (1 – 10 / 48)

List sorting: author, title, A – Z

«Прикладом своїх предків…» – К.: Темпора, 2018 р. – 384 с.

[Bielowski A.] Halickowłodzimierskie księstwo. – Biblioteka Ossolińskich, 1860, t. 4, s.

[Bjalkovskyj L. I.] Urzędnicy ziemscy podolscy wieku 16 i początku 17. – Rocznik polskiego towarzystwa heraldycznego, 1928, t. 8, s. 174 – 180.

[Brajchevskyj M. J.] Перше українське королівство: держава Данила Галицького. – Золоті ворота, 1992 р., № 2, с. 146 – 158.

[Chubatyj M. D.] Державно-правне становище українських земель Литовської держави під кінець 14 ст. – ЗНТШ, 1924 р., т. 134-135, с. 20 – 65; 1926 р., т. 144-145, с. 1 – 108.

[Dombkovskyj P.] Zemsta, okup i pokora na Rusi Halickiej w w.15 i 1 p.16 w. – Lw.: 1898. – 55 s.

[Dubas-Urvanovych J.] Urzędnicy podlascy 14 – 18 ww. – Kórnik: 1994. – 199 s.

[Erlix L.] Starostwa w Halickiem w stosunku do starostwa Lwowskiego w wiekach średnich: 1390 – 1501. – «Studya nad Historyą Prawa Polskiego», Lwów, 1914, t. 6.

[Grushevskyj M. S.] Південно-руські господарські замки в половині ХVI століття. – Хмельницький: 2013. – XIII, 83 с.

(1)