Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Політичний лад 13 – 16 ст.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 27)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

«Прикладом своїх предків…» – К.: Темпора, 2018 р. – 384 с.

[Бельовський А.] Halickowłodzimierskie księstwo. – Biblioteka Ossolińskich, 1860, t. 4, s.

[Брайчевський М. Ю.] Перше українське королівство: держава Данила Галицького. – Золоті ворота, 1992 р., № 2, с. 146 – 158.

[Бялковський Л. І.] Urzędnicy ziemscy podolscy wieku 16 i początku 17. – Rocznik polskiego towarzystwa heraldycznego, 1928, t. 8, s. 174 – 180.

[Вуйцик З.] Ukraina w ramach Rzeczypospolitej do poł.17 w.: prawo, program, praktyka polityczna. – Historia (Wrocław), 1988, t. 66, s.

[Галецький О.] Litwa, Ruś i Żmudż jako części skladowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. – RAU, 1916, t. 34, s. 214 – 254.

[Гейнош В.] Udział ziemi przemyskiej w życiu parlamentarnym Polski przedrozbiorowej. – RP, 1963, t. 9, № 2, s. 179 – 186.

[Губе Р.] Wyrok Lwowski r.1421. – Warszawa: 1887. – 43 s.

[Ерліх Л.] Starostwa w Halickiem w stosunku do starostwa Lwowskiego w wiekach średnich: 1390 – 1501. – «Studya nad Historyą Prawa Polskiego», Lwów, 1914, t. 6.

(1)