Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Політичний лад 13 – 16 ст.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 48)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

«Прикладом своїх предків…» – К.: Темпора, 2018 р. – 384 с.

[Бельовський А.] Halickowłodzimierskie księstwo. – Biblioteka Ossolińskich, 1860, t. 4, s.

[Брайчевський М. Ю.] Перше українське королівство: держава Данила Галицького. – Золоті ворота, 1992 р., № 2, с. 146 – 158.

[Бялковський Л. І.] Urzędnicy ziemscy podolscy wieku 16 i początku 17. – Rocznik polskiego towarzystwa heraldycznego, 1928, t. 8, s. 174 – 180.

[Вілямовський М.] Powstanie i początki hierarchii urzędów ziemskich województwa ruskiego i Podola. – Roczniki historyczne, 1998, t. 64, s.

[Вуйцик З.] Ukraina w ramach Rzeczypospolitej do poł.17 w.: prawo, program, praktyka polityczna. – Historia (Wrocław), 1988, t. 66, s.

[Галецький О.] Litwa, Ruś i Żmudż jako części skladowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. – RAU, 1916, t. 34, s. 214 – 254.

[Гейнош В.] Jus Ruthenicale: przeżytki dawniego ustroju spolecznego na Rusi Halickiej w 15 wieku. – Studią nad historią prawa polskiego, 1928, t. 12, № 1. – 112 s.

(1)