Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Економіка; суспільні верстви 13 – 16 ст.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 89)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Антонович В. Б.] Архив юго-западной России [4-01]. – К.: ВКДА, 1867 г., ч. 4, т. 1 = 62, 455 с.

[Антонович В. Б.] Архив юго-западной России [5-01]. – К.: ВКДА, 1869 г., ч. 5, т. 1 = 94, 646 с.

[Антонович В. Б.] Несколько данных о землевладении в южной Украине в 15 в. – КС, 1896 г., № 10, с. 1 – 19.

[Боряк Г. В.] Торгівельні шляхи на Волині в 1 пол. 16 ст. – МСВ, 1985 р., с. 168 – 172.

[Будзинський З.] Dzieje opieki spolecznej w ziemi Przemyskiej i Sanockiej: 15 – 18 ww. – Przemyśl: 1987. – 176 s.

[Виноградов Г. М.] Основні проблеми публікації матеріалів з історії цехів на Україні 16 – 17 ст. – «Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку», К., 1988 р., с. 127 – 129.

[Витанович І.] Історія українського селянства. – Льв.: 1936 р., т. 1 = 32 c,; т. 2 = 40 с.; т. 3 = 40 с.

[Владимирський-Буданов М. Ф.] Население юго-западной России от сер. 15 в. до Люблинской унии. – К.: 1891 г. – 216 с. – АрхЮЗР, ч. 7, т. 2, предисловие.

[Гілевич А.] Przyjęcie do prawa miejskiego we Lwowie w rr.1405 – 1604. – «Studia z historii spolecznej i gospodarczej, poświęczone prof.F.Bujakowi», Lw., 1931, s. 375 – 414.

(1)