Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Економіка; суспільні верстви 13 – 16 ст.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 56)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Виноградов Г. М.] Основні проблеми публікації матеріалів з історії цехів на Україні 16 – 17 ст. – «Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку», К., 1988 р., с. 127 – 129.

[Витанович І.] Історія українського селянства. – Льв.: 1936 р., т. 1 = 32 c,; т. 2 = 40 с.; т. 3 = 40 с.

[Войтович Л. В.] Княжа доба: портрети еліти. – Біла Церква: О. В. Ашонківський, 2006 р. – 782 с.

[Гілевич А.] Przyjęcie do prawa miejskiego we Lwowie w rr.1405 – 1604. – «Studia z historii spolecznej i gospodarczej, poświęczone prof.F.Bujakowi», Lw., 1931, s. 375 – 414.

[Грушевський М. С.] Жерела до історії України-Руси [3]. – Льв.: НТШ, 1900 р., т. 3 = 27, 585 с.

[Дзюбинський А.] Drogi handlowe polsko-tureckie w 16 st. – PH, 1965, t. 56, № 2, s. 232 – 259.

(1)