Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Економіка; суспільні верстви 13 – 16 ст.

Дивіться також:

Предмети (2): Економіка, Соціальна історія

Бібліографічні записи (41 – 50 / 87)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Крот В. А.] Торговля Польши с Турцией в Причерноморье: 15 – 1 п.16 вв. – «Торговля и мореплавание в бассейне Чёрного моря в древности и средние века», Ростов-на-Дону, 1988 г., с. 87 – 94.

[Кус Ю.] Manowie jarosławscy: z zagadnień stosunków lennych na Rusi Czerwonej 14 – 16 ww. – Przemyskie zapiski historyczne, 1985, t. , s.

[Левицький І. О.] Хто надав магдебурзьке право місту Львову? – Зоря (Льв.), 1881 р., № 5.

[Левицький С. Ю.] Lemberg’s Stapelrecht. – Lemberg: Chęciński, 1908. – 119 S.

[Лесніков М. П.] Львовское купечество и его торговые связи в 14 в. – УЗ Московск.ПДИ им.В.И.Ленина, 1964 г., т. 217, с. 38 – 54.

[Линниченко І. А.] Черты из истории землевладения юго-западной Руси 14 – 15 вв. – «Труды 8-го археологического съезда», М., 1895 г., т. , с.

[Лозинський В.] Kupiectwo lwowskie w 16 w. – BW, 1891, t. 3, s. 429 – 453.

[Лозинський В.] Patryciat i mieszczanstwo lwowskie w 16 i 17 ww. – Lw.: 1890. – 6, 306 s.

[Любомирський Я. Т.] Północno-wschodnie wołoskie osady. – BW, 1855, № 4, s.

(5)