Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Міста у 13 – 16 ст.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 19)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Bestätigungsdiplome Königs Kasimir der Stadt Lemberg: 1356 – 1360. – Sitzungsberichte des Academie des Wissenschaft, historische Classe, Bd. 49, S.

[Бобусь Б.] Przywilej lokacyjny miasta Przemyśla z 1389 r. – Przemyśl: 1990.

[Волянський К. Ф.] Krosno r.1460 i 1464. Miasto powiększa wojtówstwo częścią lasu szczepańskiego. – Dodatek tygodniowy do Gazety lwowskiej, 1855, t. 5, № 6, s. 22 – 23.

[Волянський К. Ф.] Krosno r.1486. Rada miejska zatwierdza ustawę dla czaladi szewskiej. – Dodatek tygodniowy do Gazety lwowskiej, 1854, t. 4, № 37, s. 148; № 38, s. 151 – 152.

[Волянський К. Ф.] Przemyśl r.1497. Jan Olbracht potwierdza wszytkie od poprzednich królów i książat nadane miastu prawa. – Dodatek tygodniowy do Gazety lwowskiej, 1859, t. 9, № 26, s. 114.

[Волянський К. Ф.] Przemyśl r.1499. Uwolniony od wszystkich danin na lat dwanaście po spaleniu miasta przez turków. – Dodatek tygodniowy do Gazety lwowskiej, 1851, t. 1, № 28, s. 110.

[Волянський К. Ф.] Uhnów r.1462 i 1644. Potwierdzenie przywileju na przistoczenie sioła w miasteczko i zaprowadzenie targów. – Dodatek tygodniowy do Gazety lwowskiej, 1854, t. 4, № 9, s. 36; № 10, s. 40.

[Грушевський О. С.] Луцьке міщанство в 16 ст. – ІГЗ, 1927 р., т. 1, с. 1 – 12.

[Далецький М.] Przywilej lokacyjne miasta Lubaczowa z 1376 r. – Przemyśl: 1991.

[Заяць А. Є.] Рецепція магдебурзького права на Волині до кін.15 ст. – «Осягнення історії: збірник наукових праць на пошану М.П.Ковальського», Острог, 1999 р., с. 272 – 278.

(1)