Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Аграрна реформа Сигізмунда-Августа

Тут зосереджено всі праці з даного питання, в тому числі й ті, що стосуються території Білорусії.

Дивіться також:

Діяч: Сигізмунд-Август (1520 – 1572 рр.)

Предмет: Внутрішня історія Великого князівства Литовського

Бібліографічні записи (1 – 10 / 26)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Гордієнко Г. М.] Аграрна реформа на Волині в 16 ст. – Вінніпеґ: 1962 р. – 48 с.

[Гурбик А. О.] Аграрна реформа в Україні 16 ст. – К.: 1997 р. – 63 с.

[Гурбик А. О.] Волочна поміра в Україні 16 ст. – УКД, 1994 р., с. 148 – 151.

[Довнар-Запольський М. В.] Крестьянская реформа в Литовско-Русском государстве в половине 16 в. – ЖМНП, 1905 г., № 3, с. 137 – 187; № 4, с. 221 – 277.

[Зеленевський Є.] Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z r.1560. – Studia Podlaskie, 1991, t. 3, s. 207 – 229.

[Казимирський Ю.] Rejestr pomiarowy miasta Suraża z r.1562. – Teki archiwalne, 1954, t. 2, s.

[Пічета В. І.] Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве. – М.: Синод.тип., 1917 г., т. 1 = 328 с.; т. 2 = 302 с.

[Пічета В. І.] Аграрная реформа Сигизмунда-Августа и литовско-русская шляхта. – «Сборник статей в честь М.К.Любавского», Пг., 1917 г., с. 542 – 594.

(1)