Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Політична історія 13 – 16 ст.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 257)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Подолянин Перегляд южнорусской истории 1337 – 1452 гг. – Льв.: тип. ставропиг. ин-та, 1875 г. – 84 с.

Русь "після Русі". – Х.: 2016. – 352 с.

[Андрусяк М. Г.] Останні Романовичі. – Науковий збірник Українського вільного університету (Мюнхен), 1948 р., т. 5, с. 1 – 12.

[Барвінський Б. О.] Прешбурзький з’їзд в справі спадщини по Бабенбергах. – ЗНТШ, 1903 р., т. 52, с.

[Барвінський Є. І.] Набіг козаків на Очаків 1545 р. – ЗНТШ, 1897 р., т. 18, с. 1 – 32.

[Батура Р. К.] Lietuva tautų kovoje prieš Aukso ordą. – Vilnius: Mintis, 1975. – 383 s.

(1)